PRINT & PLAY, Vaš siguran partner u poslovanju, obavezi ili zabavi koju upražnjavate uz Vaš računar ili štampač. Koristeći naše usluge održavanja, dopunjujući Vaše kertridže kad god je to moguće pre nego kupujući nove, participirate malim delom u održavanju globalnog eko sistema. Proces dopune podrazumeva testiranje, vakumsko pražnjenje, tretiranje ultrazvučnom kadicom i punjenje odgovarajućim mastilom ili tonerom, što za rezultat ima veći broj i identičan kvalitet otisaka kao i kod novih, tek kupljenih.
O RAZLICI U CENI I DA NE PRIČAMO.